Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Kritéria zápisu do I. ročníku

 

Základní škola Plzeň-Újezd

Národní 1, příspěvková organizace, 312 00 Plzeň

IČ 70880093, tel.: 378 027 042, fax: 378 027 043

skola@zsujezd.plzen-edu.cz

 

Kritéria pro přijímání žáků do I. ročníku ZŠ

 

 

1) Do I. ročníku ZŠ budou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Plzeň 4 (katastrální území Bukovec, Červený Hrádek, Doubravka, Lobzy, Plzeň 4, Újezd) stanoveným Vyhláškou MMP č.5/2005, ve znění vyhlášky č. 6/2014.

 

2) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků viz bod 2). 

 

V obou případech: Losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy. Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přednostní přijetí. Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí Důvodem nepřijetí je naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků třídy nebo překročení kapacity školy.

   

V Plzni-Újezdě 20.2.2017 

Mgr. Fenclová Helena

 ředitelka školy

 

 

 

Design by SITMP