Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

O škole

Jsme základní škola s 1. – 5. ročníkem s návazností  na 2. stupeň a gymnázia.

Kapacita školy je 180 žáků. Kapacita ŠD je 122 žáků.

 Všichni učitelé pedagogického sboru jsou plně kvalifikováni a tvoří dobře fungující tým.

Naše základní škola sídlí v nově zrekonstruované klasické školní budově, která se nachází v klidné okrajové části města Plzně. Tato výhodná poloha nás více přibližuje přírodě. Dostupnost zajišťuje MHD.

V budově školy je 6 tříd, z toho 3 odborné učebny – hudební, počítačová a multifunkční.  Každá třída je vybavena počítačem s připojením na internet,  audiovizuální technikou, knihovničkou a hracím koutkem. Tři  třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí.

Dětem i pedagogům slouží žákovská a učitelská knihovna. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a hřiště s umělým povrchem. Pracovní dovednosti děti rozvíjejí na školním pozemku, zahrada umožňuje relaxaci a výuku..

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „ Škola pro tebe.“  Anglický jazyk vyučujeme od  1. třídy. Využíváme počítače, internet  je zaveden do každé učebny. Věnujeme se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a podporujeme žáky mimořádně nadané.

Dbáme o rozvoj duševního a tělesného zdraví dětí, využíváme výhodného prostředí  pro výuku a relaxaci v přírodě, jezdíme na školní výlety a do „Školy v přírodě“, pořádáme lyžařské kurzy,  exkurze, navštěvujeme kulturní pořady, knihovnu, divadlo, kino. Zveme hosty na zajímavé besedy s dětmi a učiteli.

Zúčastňujeme se výuky plavání  a  kurzu dopravní výchovy. Zajišťujeme pestrou činnost ve školní

družině.

Nabízíme kroužky tak, aby obsáhly různé oblasti .

Lidové tradice udržujeme projektovým vyučováním.

Po skončení vyučování se o děti starají vychovatelky ve školní družině. Kvalitní stravování je zajištěno v hygienickém prostředí školní jídelny – výdejny.

Jsme školou pro děti, rodiče, prarodiče a širokou veřejnost. Nabízíme přátelské vztahy, přívětivé prostředí a laskavý přístup.

 

Design by SITMP