Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Výchovné poradenství

 

Výchovný poradce: Mgr. Michaela Koutová

  

 

 • Konzultační hodiny:    po telefonické domluvě

  

 Informace pro rodiče žáků s SVP

 • žáci se speciálně vzdělávacími potřebami mohou navštěvovat Ambulantně nápravnou péči v naší škole ve čtvrtek od 7.15 hodin

   

Informace pro rodiče nadaných žáků

 • Klub nadaných žáků se schází v pátek od 7.15 hodin  

 

Informace pro 5. třídu 

 

  

 Hlavní úkoly výchovné poradkyně:

 

 • péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením

 • péče o žáky s výchovnými problémy

 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry a střediskem výchovné péče

 • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů

 • poradenská činnost v oblasti volby povolání, přestup na 2.stupeň ZŠ, víceletá gymnázia

 • péče o vzdělávání žáků mimořádně nadaných

 • poradenská činnost pro rodiče

 • spolupráce se školním metodikem prevence

 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (SPU)

  

Žáci, u kterých se projeví příznaky některých poruch učení, jsou po dohodě se zákonnými zástupci posíláni na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogických center. Na základě vyšetření a doporučení PPP se žákům věnujeme individuálně a poskytujeme jim podpůrná opatření.

   

Odkazy na webové stránky pro přípravu k přijímacím zkouškám

www.didaktis.cz – knižní nakladatelství,

www.zaskolou.cz, Jedná se o komplexní a velmi rozsáhlou službu, která zahrnuje látku třinácti hlavních předmětů Jejím hlavním cílem je pomoci dětem s přípravou do školy, zejména s přípravou na zkoušení, písemky a závěrečné testy.

www.scio.cz materiály pro studium i přípravu na přijímací zkoušky, organizace Národních srovnávacích zkoušek

www.zkousky-nanecisto.cz rady, informace, testy, přípravy k přijímacím zkouškám

http://portal.mpsv.cz/ vyhledávání škol a oborů, zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce ČR

http://www.gwo.cz/  Průvodce světem povolání 

www.msmt.cz/ Stránky ministerstva školství

www.skoly-kurzy.cz  Programy pro přípravu na přijímací zkoušky

http://www.job-tip.cz Integrovaný systém typových pozic: - odkaz Kartotéka typových pozic

http://www.infoabsolvent.cz Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

http://www.odrogach.cz/  informační portál primární prevence,

http://www.drogy-info.cz/ Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

 

Design by SITMP