Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Povinně zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Název

Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení 

- poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů

Hlavní činnost

- poskytování základního vzdělávání dle platných právních předpisů

- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

- zajištění školního stravování (školní jídelna a výdejna) pro žáky a zvodního stravování pro zaměstnance školy

Doplňkové činnosti

- výkon správy majetku svěřeného městem Plzní

- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých s tím, že nebude dotčena hlavní činnost

- pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zřizovatel - statutární město Plzeň

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.

Organizační struktura

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontaktní spojení

Adresa

Národní 76/1, 312 00 Plzeň 

Telefon

+420 378 027 040,

+420 378 027 041,

+420 378 027 042

E-mail

skola@zsujezd.plzen-edu.cz

4.1

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Národní 76/1Plzeň312 00 Plzeň 12

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Národní 76/1

Plzeň

312 00

4.3

Úřední hodiny

Pondělí 9:00 - 13:00

Středa 9:00 - 13:00


4.4


Telefonní čísla

Kontakty

   Základní škola

+420 378 027 042

Ředitelka školy

Mgr. Helena Fenclová

+420 378 027 040,

+420 724 093 936

Zástupkyně ředitelky 

 Mgr. Ilona Pleskačová

 +420 378 027 047

 Referentka, kancelář

 Jana Beránková

+420 378 027 041,

+420 737 446 997

Účetní

Zdeňka Antošová

+420 378 027 043

   Školní družina

+420 727 963 326,

+420 378 027 054

   Školní jídelna, výdejna

+420 378 024 053

4.5

Adresa internetových stránek

www.zsujezdplzen.cz

4.6

Adresa podatelny

Národní 76/1

Plzeň

312 00

fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

Technické nosiče dat: CD, Flash card

4.7

Elektronická adresa podatelny

fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

4.8

Datová schránka

ID datové schránky: wdsmq7z

5.

Případné platby lze poukázat

Škola, družina - Bankovní spojení

Stravné - Bankovní spojení

6.

IČO

70880093

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

 

8.1

Seznamy hlavních dokumentů

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád

Spisový řád

ŠVP

ŠVP ŠD

Rozpočet

Zřizovací listina

8.2

Rozpočet

Rozpočet

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

Žádosti se podávají:

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

10.

Příjem podání a žádostí

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana portal.gov.cz/

- osobně či písemně v podatelně organizace

- poštou

- datovou schránkou

- elektronickým podáním na fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

11.

Předpisy

 

11.

Nejdůležitější používané předpisy

 
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 561/2004 Sb., školský  zákon

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání plnění PŠD

Vyhláška č. 14/2005 Sb.,  o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách organizace.

11.2

Vydané právní předpisy

Organizační řád školy

Školní řád

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k poskytování informací

Spisový řád

Provozní řád

12.

Úhrady za poskytování informací. 

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

12.2

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

13.

Licenční smlouvy

 

13.1

Vzory licenčních smluv

Nebyly zpracovány

13.2

Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14.

Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy

 

Design by SITMP