Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Co už umíme - říjen

Český jazyk

 

Poznáváme další písmena I, Y, P, T, Ť. Hodně jsme se věnovali trénování čtení a skládání slov. Vymýšlíme a píšeme vlastní věty. I nadále provádíme uvolňovací cviky a soustředíme se na správné držení tužky a správný způsob sezení při psaní.

 

Matematika

 

Umíme psát číslice 1-5, sčítáme do pěti, začali jsme sčítat na číselné ose. Umíme vytvořit a vypočítat jednoduché slovní úlohy. I nadále trénujeme pravolevou orientaci a rozlišování geometrických tvarů.

 

Prvouka

 

Pozorujeme podzimní přírodu, rozlišujeme stromy listnaté a jehličnaté. Víme, jaký je rozdíl mezi stálými a stěhovavými ptáky, rozpoznáme je. Víme, která zvířata v zimě spí, která si na zimu dělají zásoby. Rozlišujeme houby jedlé a jedovaté, umíme se do podzimního počasí správně obléknout. Sbírali jsme podzimní plody.

Design by SITMP