Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Polytechnická výchova v ŠD

 

10. června 2015 MŠMT vyhlásilo dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, vybavení nebo obnovou vybavení škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání, zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu.

Na základě vyhlášení tohoto programu podala vychovatelka ŠD žádost o poskytnutí příspěvku 49 714,-Kč na stavebnice, vybavení malé pracovní dílny v prostorách školní družiny učebními pomůckami – nářadím a spotřebním materiálem, na metodické materiály pro pedagogy a úhradu vstupného do Science center Techmania.

  

Důvod k žádosti:

ŠD má za úkol nabídnout žákům pestré volnočasové aktivity, které v současné době chybí a potlačit pasivní zábavu. Chceme v žácích vypěstovat zdravé návyky a základy, na nichž budou moci stavět využívání svého volného času i v následujícím životě.  Je to jedna z forem, jak předcházet patologickým jevům ve společnosti.

V předchozím školním roce probíhala činnost ve školní družině „prací v centrech“ (jedná se o např. 5 stanovišť, která nabízejí různé aktivity – výtvarnou, pracovně technickou činnost, stavění ze stavebnic SEVA, pokusy, didaktické hry. Činnosti jsou připraveny a popsány tak, aby byli žáci schopni větší část zvládnout bez přímé pomoci vychovatelky a jsou všechny motivovány stejným tématem).  Žáci si sami určují své prioritní zájmy i tempo. Přesto nesmíme opomenout, že řada žáků tráví ve školní družině každý pracovní den a často i delší čas než strávili vyučováním ve škole. Přičteme-li, že nadpoloviční většina jsou chlapci, vybavenost stavebnicemi, zavádění pokusů a drobných pracovních činnosti se jeví jako nedostatečné.

 

Záměr:

Podařilo se nám vybudovat „dílničku“ v malé herně školní družiny a bylo třeba ji dovybavit, získat metodické pomůcky pro pedagogy. Dále bylo třeba rozšířit nabídku rukodělných činností i prostřednictvím stavebnic.  

   

Současný stav:

Na realizaci původního projektu byl rozpočet stanoven na 49 714,-Kč. Podařilo se nám získat 22 790,-Kč. Dotaci poskytl Plzeňský kraj a součástí je i 7 596,-Kč poskytnutých ze státního rozpočtu. Projekt byl upraven a náklady poníženy.

Celá realizace jako nákup stavebnic, metodických materiálů pro pedagogy i zakoupení učebních pomůcek proběhlo dle původní žádosti o účelovou dotaci. Bylo zakoupeno:

 

Vybavení škol stavebnicemi včetně dopravy:          

  • Kapla7 890,-
  • Magformers 6 480,-
  • Blok 3 414,-

 

Vybavení technických dílen učebními pomůckami včetně dopravy:

  • Kinetický písek 2 487,-
  • Úložný box s víkem na písek 185,-
  • Odkapávač na boty jako podložka na práci s pískem 98,-

Vybavení technických dílen spotřebním materiálem včetně dopravy

  • Sololit, spárovka smrková, lišty, akrylátový lak, štětce, hřebíky, brusné papíry, lepidlo, oboustranná lepenka 1 817,-
  • Lepidla tyčinková, vteřinová, špejle 136,-

  

Metodické materiály pro pedagogy:

  • Fyzika ve dvoře 199,-
  • Klasické české činnosti 99,-

  

Celková částka nákladů na náš projekt činí: 22 790,00

   

Rozpočet byl dodržen. Stavebnicím i učebním pomůckám byla přidělena inventární čísla. Jejich seznam je k dispozici v kanceláři školy. Slavnostně bude naše dílnička s prvky pro rozvoj polytechnické výchovy otevřena v měsíci lednu 2016 za přítomnosti čestných hostů.

  

Závěr:

Závěrem je nutno podotknout, že metodické materiály týkající se oboru „Malý kutil“ na trhu chybí. Budeme se snažit spojit s DDM, kde provozují tyto aktivity a požádat o radu týkající se získání metodických materiálů a proškolení personálu.  

Jsme velice potěšeny, že jsme mohly projekt uskutečnit.  Stavebnice přispějí k rozšíření obzorů chlapců i dívek, kinetický písek uklidní, navodí velmi příjemnou atmosféru, dovybavená dílna umožní žákům pracovat pod mužským vedením. Vše vede k rozvoji samostatnosti, jemné motoriky a manuální zručnosti, v neposlední řadě poslouží dobře k regeneraci duševních sil a psychickému odpočinku dětí.

       

Děkujeme poskytovateli dotace MŠMT a Magistrátu města Plzně za finanční příspěvek a podporu naší činnosti.

   

Plzeň-Újezd dne 9.12.2015   

Miloslava Přibilová - vychovatelka ŠD

 

 

Design by SITMP