Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Techlová

 

 

 • Konzultační hodiny:    po telefonické domluvě

 

 

Hlavní úkoly metodika prevence:

 

 • poradenská činnost – poradenství pro žáky i rodiče, zajištění péče odborného pracoviště

 • informační činnost - zajištění besed, přednášek, seminářů, prevenčních programů

 • metodická a koordinační činnost – vytvoření Minimálního preventivního programu, Školního programu proti šikanování

 

Informace o akcích, které v letošním školním roce uskutečňujeme podle rámcového časového harmonogramu v období 2023/2024:

  

PODZIM:

 

První týden – slavnostní zahájení šk. roku, stmelení kolektivu, tvorba pravidel chování

všechny roč.

Zajištění zájmových kroužků: tanečně dramatický kroužek, počítačový kroužek, flétna, kroužek vaření a stolování, školní časopis.

přihlášení

Beseda s městskou policií dle rozpisu ve třídách

všichni

Pobyt na školním hřišti a zahradě během přestávek i hodin TV, PČ

všechny roč.

Literární výchova, knihovna v Doubravce dle rozpisu

celoročně

Dopravní výchova na DDH

 dle rozpisu

Plavecký výcvik

 III. tř.

Týden s draky

 ŠD

Bramboriáda

 ŠD

Drakiáda

 všechny ročníky

Ukliďme Česko - Uklidíme náš Chlum

 I.-V. tř.

Biopoklad na školní zahradě - kompostování - projektový den

 I.-V. tř.

Halloween - projektový den

 I.-V. tř.

Halloweenský bál

 ŠD

Kam chodí táta s mámou do práce - celoročně

 I.-V. tř.

Záchranná stanice živočichů DESOP

 I. tř.

 

ZIMA:

 

Čertí škola – projekt

všechny tř.

Vánoční projekt

všechny tř.

Adventní rozjímání

pro veřejnost, ZŠ, ŠD

Tři králové, příběh z Betléma - divadlo

ŠD

Pobyt venku – sáňkování, bruslení – dle podmínek (poučení o bezpečnosti při zimních sportech)

všichni

Masopustní průvodŠD

Plavecký výcvik IV., V. třída

IV., V. ročník

Matematický klokan

II.– V. ročník

Recitační soutěž –školní a obvodní kolo

II.-V. ročník

Divadlo ve školní družině

ŠD

Královský bál

ŠD

Péče o ptactvo a drobné živočichy v zimě

I.-V. tř., ŠD

 

 

JARO:

 

Velikonoční projekt, zvyky a tradice

všechny tř.

Jarní tvoření, jaro na venkověŠD

Vzdělávací program pro pedagogy s preventivní tematikou

ped. pracovníci

Den s horolezci na umělé stěně

IV., V. třída

Výměnný bazar SWAPŠD

Pasování na čtenáře

I.tř.

Program praktické animace s organizací Animánie

I.-V.

Dopravní soutěž mladých cyklistů – 33.ZŠ

V. ročník

My day ZOO Plzeň, Den se studánkou

ŠD

Školní výlety

všichni

Rozloučení se šk. rokem, basídka

ŠD

Den Země - projektový den

I.-V. tř.

Škola v přírodě

III.-V. tř.

Zahradní piknik

všichni

 

  

MPP směřuje k ochraně žáků před rizikovým chováním. Pomocí MPP usilujeme o vytváření bezpečného a příznivého klimatu pro všechny žáky v naší škole. Žáky vedeme ke zdravému sebevědomí, rozvíjíme jejich samostatné rozhodování a řešení problémů.

MPP je otevřeným dokumentem, který průběžně a aktuálně doplňujeme. Na konci školního roku metodik prevence vyhodnotí MMP.

 

 

Vážení rodiče,

 

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili Školní program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme řešit.                         

                                                                

Signály, kterých byste si měli všímat, pokud máte podezření o šikanování Vašeho dítěte: 

 

 • za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi

 • dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas

 • dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem

 • nechuť jít ráno do školy (zvláště, když mělo dříve školu rádo)

 • ztráta chuti k jídlu

 • dítě chodí ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu)

 • usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. „Nechte mě!“

 • zmiňuje se o možné sebevraždě

 • odmítá svěřit se s tím, co ho trápí

 • dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody, případně doma krade peníze

 • dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí

 • dítě je neobvykle a nečekaně agresivní k sourozencům nebo i jiným dětem, může projevovat i zlobu vůči rodičům

 • dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, může ráno zvracet, snaží se zůstat doma

 • své zdravotní obtíže může přehánět i simulovat

 • dítě se vyhýbá docházce do školy

 • dítě se zdržuje více doma, než mělo ve zvyku

   

                                        Děkujeme za Vaši podporu.

Design by SITMP