Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Pedagogický sbor

Mgr. Helena Fenclová - ředitelka školy, aktualizační studium legislativy a ekonomiky pro ředitele ZŠ, koučování ředitelů škol, absolventka kurzů:  Funkční studium I, aktualizace FS, Pedagogická komunikace, Manažerská role, Řízení kvality, Strategie vzdělávání, Činnostní učení, Žena v pozici vedoucího pracovníka, Personální management, Zvládání stresových situací, Obtížné manažerské rozhovory, Emoční inteligence,  Vybrané otázky školského managementu, Komunikativní  dovednosti, metodik ICT. Lektorka semináře Kreativní cvičení pro podporu správného držení těla. Instruktorka lyžování. Arteterapeut a muzikoterapeut, Pedagogická fakulta Plzeň 2020-2021. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost v roce 2020.

Mgr. Ilona Pleskačová - statutární zástupce ředitele, koordinátor projektu EU Peníze školám

Mgr. Michaela Koutová - výchovný poradce, kroužek Ambulantně nápravné péče a práce s nadanými dětmi, prezentace školy na veřejnosti 

Mgr. Hana Techlová -  metodik primární prevence, prezentace školy na veřejnosti, vedení školní matriky

Mgr. Martina Zajícová Ornová -  koordinátor ŠVP, organizace akcí, organizace sportovních a výtvarných soutěží, školní kronika

Mgr. Pavla Čmolíková - správce knihoven, organizace dopravní výchovy

Mgr. Iva Pleskačová - certifikovaný koordinátor EVVO, péče o školní zahradu, lyžařský instruktor, absolventka základního kurzu "Začít spolu", správce webových stránek

Mgr. Denisa Siterová - péče o školní zahradu, správce kabinetu učebnic a pomůcek

Miloslava Přibilová - výzdoba školy, evidence soutěží, výtvarné a sportovní soutěže ŠD a ZŠ

Jindřiška Müllerová - výzdoba ŠD a ZŠ, pozvánky na besídky a akce školy, správce žákovské knihovny

Gabriela Bultasová - výzdoba ŠD a ZŠ, péče o školní zahradu 

Anežka Štemberová - výzdoba ŠD a ZŠ, projekty ŠD

Design by SITMP