Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Výsledky dotazníkového šetření o naší škole pro žáky 2. - 5. třídy a rodiče

Výsledky dotazníkového šetření o naší škole pro rodiče

 Komentář k výsledkům dotazníků pro rodiče

Rodiče jsou velmi dobře informováni o prospěchu a chování žáků.

Vzájemná komunikace mezi rodiči a třídními učiteli je velmi dobrá. Třídní učitelé jednají taktně a podnětně.

Více než  polovina rodičů hodnotí informovanost o akcích jako velmi dobrou.

Více než  polovina dotázaných si povídá s dětmi o tématech probíraných ve škole – o bezpečnosti, zdravém stylu, ekologii, mezilidských vztazích.

Zlepšila se spokojenost s mimoškolními akcemi a kroužky, více než polovina hodnotí velmi dobře nabídku.

 

 Výsledky dotazníkového šetření o naší škole pro žáky 2. - 5. třídy

  Co bys pochválil?

99% žáků chválí  paní ředitelku a všechny učitelky

Ø  chválí jídlo ve školní jídelně

Ø  nové toalety

Ø  školní družinu

Ø  přestávky na zahradě

Ø  sbírku víček pro Kamilku

Ø  dobrou partu ve třídě

Ø  celou školu

 

Výsledky dotazníkového šetření o naší škole z ŠD

 

Z celkového počtu 49 vrácených vyplněných dotazníků pro rodiče žáků ŠD vyplynulo, že:

·         Komunikace a vztahy mezi vychovatelkami a rodiči jsou na velmi dobré úrovni, tuto možnost uvedlo 85% dotázaných. Rodiče zároveň uvádějí, že jsou dostatečně informováni o chování a aktivitách svých dětí.

·         Velmi dobře je také hodnoceno působení vychovatelek na žáky.

·         S chodem školní družiny je spokojeno více než 80% procent dotázaných rodičů.

·         Oproti loňskému školnímu roku jsme zaznamenali zvýšený zájem v oblasti spolupráce se ŠD, ať už spoluprací při družinových akcích, nebo poskytováním kancelářských potřeb či druhotných materiálů k výtvarné činnosti.

·         Rodiče uvádějí spokojenost s chodem družiny a chválí družinový program a péči vychovatelek o děti.

·         Spolupráce ŠD s učiteli a školou probíhá na velmi dobré úrovni.

 

 

 

 

 

 

 

Design by SITMP