Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Odklad a předčasný nástup školní docházky

Odklad školní docházky - co je nutné udělat

 

 • Je potřeba přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky. To i v případě, že chcete vašemu dítěti dát odklad. Tato povinnost vás čeká vždy, pokud vaše dítě dovrší šesti let do 31. 8. daného roku. To znamená, že se k zápisu musíte dostavit. A právě tady můžete hned o odklad požádat.

 • Tato žádost o odklad musí být v písemné podobě. Předáte ji řediteli základní školy.

 • Kromě písemné žádosti budete potřebovat dva další dokumenty. Prvním je doporučující posouzení k odkladu nástupu do školy od příslušného školského poradenského zařízení. Druhým je doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • V případě, že budete mít všechny potřebné dokumenty v termínu zápisu, není nutná přítomnost dítěte na zápisu. Je třeba pouze v den zápisu podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, Žádost o odklad povinné školní docházky, Doporučující posouzení k odkladu, Doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

 • O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku.

 • Při zápisu by vás škola měla informovat o možnosti odkladu povinné školní docházky, o možnosti vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

   

 Za rok znovu k zápisu

 

Jestliže vaše dítě zůstane v mateřské škole o rok déle, čekají vás za rok obdobné povinnosti.

Opět je nutné požádat o přijetí k plnění školní docházky, dítě tedy není automaticky do školy přijato. Máte možnost zapsat vaše dítě na jinou školu, než před rokem.

 

 

Do školy v pěti letech? - předčasný nástup k základnímu vzdělávání

 • Školský zákon tuto možnost umožňuje. I když bude mít dítě šest let až během školního roku (od září do konce června příslušného školního roku), může být do první třídy přijato.

 • O přijetí musí požádat zákonný zástupce, dítě musí být přiměřeně tělesně a duševně vyspělé.

 • Pro přijetí dítěte narozeného od září do konce prosince budete potřebovat doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 • Pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června budete potřebovat kromě zmíněného vyjádření školského poradenského zařízení i doporučení odborného lékaře.

Design by SITMP