Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Už měsíc jsou z nás školáci

Už je to měsíc, co jsme usedli do školní lavice a stali se z nás školáci. Někomu se měsíc může zdát jako krátká doba, ale my už jsme se naučili spoustu věcí. Zajímá vás, co už umíme?

 

Český jazyk

Všichni už s jistotou poznáme, napíšeme a přečteme tato písmena: A, Á, U, Ú, Ů, M, E, É, L, O, Ó, S, Š. Čteme a píšeme jednoduchá slova, dokonce už jsme zkoušeli napsat i první krátké věty. Psali jsme už i svůj první diktát. Všichni jsme uspěli na jedničku.

Matematika

Počítáme do pěti, trénujeme pravolevou orientaci, rozlišujeme pojmy první, poslední, předposlední, před, za, hned za, nahoře, dole, uprostřed apod. Porovnáváme čísla – větší, menší, rovná se a rozeznáváme základní geometrické útvary. Dokážeme vymyslet jednoduché slovní úlohy.

Prvouka

Seznámili jsme se s prostředím školy, máme přehled o profesích ve škole. Orientujeme se v okolí školy a uplatňujeme pravidla účastníků silničního provozu. Víme, jak se bezpečně chovat na silnici. A uvědomujeme si důležitost třídění odpadů. Odpad se snažíme správně třídit i v naší třídě.

Angličtina

Víme, kde všude se mluví anglickým jazykem a známe i jiné cizí jazyky. Umíme pozdravit, představit se a rozumíme základním instrukcím – otevři, koukej, poslouchej, ukaž. Pojmenujeme velké množství barev.

Design by SITMP