Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Pasování na písaře

Ve středu 21. 3.  jsme se společně vydali do minulosti. Prošli jsme historií písma od klínového písma v Mezopotámii, přes egyptské hieroglyfy, čínské znakové písmo a středověké zdobené písmo až do současnosti. Nejprve jsme zkoušeli vyhledávat informace v encyklopediích, pak jsme si sdělili naše poznatky, porovnali je a utřídili. Následně jsme si třídu rozdělili na čtyři stanoviště a u každého jsme plnili jeden úkol. Všichni splnili všechny úkoly. Nakonec jsme sepsali potvrzení o tom, že jsme dnes splnili písařskou zkoušku a složili písařský slib. Jako upomínku na tento významný den jsme dostali pamětní list a byli tak pasováni na písaře.

A už můžeme psát perem!

 

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Design by SITMP