Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Co už umíme - listopad

Český jazyk

Naučili jsme se další nová písmena: K, J, D, Ď, N, Ň Z, Ž. Zvládli jsme čtení dvojhlásky OU. Rozlišujeme měkké a tvrdé slabiky (DI, TI, NI x DY, TY, NY), umíme je správně přečíst. Skládáme slova a píšeme věty, které si sami vymyslíme. Trénujeme zrakovou paměť a i nadále procvičujeme analýzu a syntézu slov. Tiskacím písmem přepisujeme krátký text, rozházená slova skládáme do vět. Soustředíme se na správnou techniku psaní – úchop tužky. Napsali jsme opravdový dopis Ježíškovi.

Matematika

Umíme udělat číselný rozklad, procvičujeme sčítání. V praxi jsme odhalili komutativnost sčítání, i když nám tento pojem nic neříká. Začali jsme trénovat odčítání a doplňovat číselnou řadu do 10. Porovnáváme číslice, předměty a odčítáme na číselné ose.

Prvouka

Víme, co všechno dělají lidé na podzim a jaké plodiny se pěstují na poli. Ochutnali jsme a poznáme velké množství ovoce a zeleniny. Umíme správně pojmenovat členy naší rodiny, chápeme vztahy mezi nimi. Uvědomujeme si, že každý člen rodiny má svoji roli a svoje povinnosti.

Angličtina

Umíme se představit, známe slovíčka mum, dad. Rozšířili jsme si slovní zásobu. Dokážeme popsat dům a pojmenovat některé školní potřeby.

 

Design by SITMP