Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Organizace a platby

ORGANIZACE ŠD OD 1. 9. 2023

1. 9. 2023 nefunguje ranní družina

ranní              od 6,30 hodin - pro všechny žáky ŠD - od 2.9.2023

odpolední     do 16,30 - pro všechny žáky ŠD

                       

Od 1.9.2023 jsou stanoveny tyto poplatky:
Žáci navštěvující školní družinu hradí poplatek ve výši 230,- Kč na dítě a měsíc. Příspěvek se platí v září na měsíce září až prosinec a je splatný do 30. září. Platby za pobyt v ŠD se řídí Vnitřním předpisem ŠD - k nahlédnutí níže. Od 1.1.2024 určuje poplatek zřizovatel. Rodiče budou včas informováni.

  

Platba na účet: 52235311/0100

Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno: ŠD - jméno a příjmení dítěte.

Přihlašování a odhlašování provádějte pouze písemně a včas.  

 

Design by SITMP