Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Rozloučení s rokem 2021

 

 
Ještě před pár lety jsme ve škole pořádali každým rokem Vánoční rozjímání. Byla to krásná akce, kde se setkali děti, rodiče, pedagogický sbor, vyráběly se vánoční dekorace, všichni se mohli občerstvit nápoji a lahůdkami, které jsme všichni společně připravili, vedly se neformální rozhovory. To všechno nás alespoň jeden den v roce velmi sbližovalo. Celou školou dýchala vánoční atmosféra.
Tyto časy jsou pryč.
V každé třídě proběhne vždy vánoční besídka. Žáci jednotlivých tříd jsou odděleni. Žáci ve školní družině jsou odděleni, navzájem se nevytváří vazby starší mladší. Podle našeho pozorování to není dobré. Pozitiva společného soužití se vytratila. Například to, že starší pomáhali mladším při vyrábění, při učení deskových her, znalosti vyšších ročníků a šikovnost byla mladším vzorem, děti se respektovaly navzájem, nebylo povyšování nad mladšími, nepředbíhalo se ve frontě na oběd. Žáci byli na stejné lodi a byli si rovni.
Jsou ale věci, které nemůžeme ovlivnit. Proto se snažíme ve školní družině zachovat laťku, kterou jsme již dávno nastavily. Chceme žít, žít s dětmi, aktivně žít s dětmi, pomáhat při jejich výchově, učit je prospěšně využívat volný čas, chceme, aby mohly vytvářet pozitivní vazby, aby se cítily v bezpečí. Proto každý měsíc proběhne nějaká akce. Většina z nich se odehrává venku a nikomu to nevadí. V tomto duchu jsme se i rozloučili před odchodem na vánoční prázdniny.
Umíte přebalit Ježíška?
Poznáte o jakou koledu se jedná z nápěvu vychovatelky? Znáte její slova? Zazpíváte ji?
Víte, která zvířátka ve chlévě zahřívala svým dechem právě narozeného Ježíška? Jakou stopu zanechávala v blátě před chlévem?
Vaše děti ano.
Možná se Vám to zdá, jako drobnost, o které není třeba hovořit. Není to tak. Viděly jsme děti smějící se nad panenkou, zamyšlené u spousty stop zvířat, nesmělé, když měly zazpívat koledu samy.
Nakonec jsme společně zazpívali u betléma, rozešli se na vánoční prázdniny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M.Přibilová - vychovatelka

 

 

Design by SITMP