Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Den Země

 

Komu máme darovat dort? Komu potřást rukou? Co to pro nás vlastně znamená? Proč se říká, že je to naše matka? Jak se to myslí????
Spousta těchto a podobných otázek zaznělo, než jsme si vše vysvětlili. Děti vše pochopily a samy začaly přemýšlet o smyslu svátku ZEMĚ. Nakonec jsme se shodli, jak tento den uchopit.
Prvňáčci si povídali o nejvíce ohrožených zvířatech planety, o ohrožených živočiších u nás v České republice, soustu z nich namalovali.
Druháčci vymýšleli, co by naší ZEMI přáli a popřáli k jejímu svátku, své myšlenky přenesli do formy dopisů.
Třeťáci a čtvrťáci se zhostili důležitého úkolu, a to osvěty ve prospěch ZEMĚ a života na ní. Vytvořili řadu plakátků s důležitými výzvami.
Všechna díla byla vyvěšena na plotě školy s tím, že si žáci vzájemně předali získané informace a sdělili svoje záměry. Byla to skvělá forma předávání informací.  
Písničkou pánů Svěráka a Uhlíře „Chválím tě, Země má“ jsme ukončili oslavu.  
Věříme, že planeta Země zůstane v myslích našich dětí jako živá bytost, která potřebuje ochranu a vlídné zacházení.
Více fotografií zde.
                                                                                                                              M.Přibilová – vychovatelka ŠD

Design by SITMP