Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Program na podporu volnočasových aktivit

  

Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

 

   

 

Na základě vyhlášení dotačního programu Magistrátu města Plzně prostřednictvím OŠMT na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017 byla podána ŠD žádost o poskytnutí příspěvku na vystoupení historického šermu, žonglérů, na uskutečnění workshopů včetně korálkování, nájem Sokolovny, na následný plat lektora pro kroužek korálkování, materiál na vyrábění, ale i nákup pomůcek na žonglování, uhrazení lektorů-žonglérů, kteří by vedli pro všechny žáky školy 2 hodiny tělesné výchovy s předvedením a cvičením gymnastiky a akrobacie v duchu „nového cirkusu“.

 

Důvod k žádosti:

Cílem celého projektu bylo u žáků odstartovat zájem o jakoukoli z prezentovaných aktivit jako primární prevenci rizikového chování. Chtěli jsme žákům nabídnout kvalitní aktivní zábavu uvnitř i na čerstvém vzduchu s využitím jakéhokoliv prostoru a minimálními pořizovacími náklady na pomůcky a náčiní. 

Plánovali jsme uskutečnění jednorázové akce, která by otevřela žákům nové obzory. Chtěli jsme, aby měli žáci možnost nahlédnout do jiných oblastí moderních aktivit. V nabídce mělo být několik typů workshopů s dostatkem času na vyzkoušení. Poté jsme měli v úmyslu nakoupit pomůcky a materiál k rozvíjení těchto činností. Následovat mělo několik hodin probíhajících v rámci tělesné výchovy v duchu „nového cirkusu“ s akrobacií a gymnastikou. Současně byl naplánován v rámci školní družiny kroužek „korálkování“.

Ve školní družině probíhala celoroční motivace pod názvem „Putování dobou středověkou“. Na základě této motivace bylo postaveno celé zábavné odpoledne (v trvání cca 4 hodiny) i následné celoroční aktivity.

Školní družina nabízí řadu volnočasových aktivit, převážně se však týkají výtvarných a pracovně technických činností, které lákají ve velké míře dívky. Chlapci se zapojují v menším měřítku. Samozřejmě, že jsme vybaveni konstruktivními stavebnicemi, deskovými hrami…..  Vše je neustále využíváno, přesto při pobytu dítěte ve školní družině 5 dní v týdnu 2 – 5 hodin, je každá nová aktivita žádoucí a vítaná. Pokud však chceme probudit nový zájem, je třeba přijít s novými nápady, novými materiály, náročnějšími technikami.

Tento projekt byl směřován ke 130 současným žákům ZŚ Plzeň-Újezd, žákům, kteří naši školu již opustili, jejich rodičům i široké veřejnosti v místě konání a přilehlém Bukovci.

 

Současný stav:

Na realizaci původního projektu byl rozpočet stanoven na 113 900,-Kč. Podařilo se nám získat 18 000,-Kč, proto se neuskuteční projekt, ale aktivity se budou moci rozvíjet. I tuto částku považujeme za velký úspěch a věříme, že splní svůj účel. 

Za uvedenou částku jsme nakoupili:

ceny do soutěže školní družiny  

  1 236,- Kč

materiál na vyrobení žonglérských pomůcek

  2 948,- Kč

korálkové sady na vyrábění 

10 170,- Kč

korálky volné

  1 538,- Kč

ceny za sportovní a žonglérské soutěže

  2 108,- Kč

Celkem

18 000,- Kč

      

Závěr:

Nové činnosti ve školní družině byly odstartovány „Projektovým dnem ŠD“. Proběhl ve škole v několika učebnách formou stanovišť s volným pohybem žáků. Stanoviště byla spravována ochotnými rodiči nebo vychovatelkami družiny, žáci si volili své činnosti podle zájmu. Vyráběli jsme se žonglérské pomůcky, pracovali s korálky a sestavovali stavebnice Merkuru a Valachie Vario.

Jsem přesvědčena, že tímto zábavným odpolednem jsme zahájili novou etapu využití volného času našich žáků a jejich kamarádů. Žáci byli motivováni k tělesné aktivitě a vytrvalosti. V mnoha jsme probudili novou cílevědomost a zájem.

 Korálkování posiluje trpělivost a výrazně přispívá k rozvoji jemné motoriky. Žonglování vyzývá žáky k pobytu venku, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, konkuruje hrám na PC a telefonech, nahrazuje zastaralé „hry ulice“, které byly a jsou významné pro všestranný rozvoj dítěte. V neposlední řadě je třeba zmínit, že žáci venku získávají nové kontakty, mohou hrát kolektivní hry, spolupracovat s vrstevníky a společně využívat volný čas.  Nenásilnou formou je tak podporována tvořivost, empatie, komunikace, rozvíjí se kladné vlastnosti a společné soužití.

 

 MMP poskytl finanční příspěvek na podporu naší činnosti za účelem všestranného rozvoje žáků.

 

   

 

   

 

Design by SITMP