Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Primární prevence rizikového chování

V loňském školním roce jsme podali žádost MMP o poskytnutí finanční dotace na podporu primární prevence rizikového chování. Projekt se nazýval: „Aktivní zapojení učitelského sboru a žáků do preventivních programů se zaměřením na šikanu“. Žádali jsme o částku 12 500,- Kč. Získali jsme 6 000,- Kč, spoluúčast školy 500,- Kč.

Za získané finanční prostředky byly objednány preventivní programy u organizace Animánie. Uskutečnily se pro žáky následující programy:

12. 6.  IV.B       Ztracený a nalezený, preventivní program

13. 6. V.           Cirkus, program filmové animace

16. 6.  III.         Neboj se, nejsi sám, preventivní program

19. 6.  IV. A      Ztracený a nalezený, preventivní program

 

Následovaly vždy konzultace s TU, kdy lektorka doporučila individuální péči pro problémové žáky.

Design by SITMP