Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Podpora primární prevence a výchovy k toleranci

  

  

Podpora primární prevence a výchovy k toleranci 

dotační program Plzeňského kraje na rok 2017

   

Školní družina při ZŠ Plzeň-Újezd je svým složením i prací specifická. Nyní je zapsáno 85 žáků od první do páté třídy ZŠ. Družina má 3 oddělení, která se neustále obměňují, 3 vychovatelky. Prakticky nikdy nedochází k situaci, že se sejde stejný kolektiv. Zdá se, že jde o nevýhodu, lze to však i chápat jako příležitost k rozvíjení tolerance vůči ostatním, k pochopení potřeb a možností žáků různého věku. Je to pro nás i výzva k budování a posilování hodnotových žebříčků, k vedení ke vzájemné spolupráci. Přestože jsme všechny vychovatelky kvalifikované, je nutné neustrnout, stále se rozvíjet a získávat nové informace a metody řízení kolektivu.             

   

Seminář                                  

Přidělením dotace jsme získaly velmi kvalitní seminář na klíč zaměřený na vytváření pravidel a následnou práci s nimi a 2 bloky supervize. Tyto aktivity nám poskytlo P-centrum Plzeň. Pod vedením zkušené lektorky jsme byly nenásilně vedeny k závěru, že je třeba žáky co nejvíce zapojovat do vytváření pravidel a práce s nimi během roku, do rozhodování o nastávající činnosti, do sebehodnocení i do rozboru právě vzniklé nepříjemné situace či nebezpečí. Neméně důležitá se jeví časová orientace žáků, přesný časový harmonogram a rituály. Všechny tyto činnosti lze a je nutné v průběhu času revidovat spolu s žáky a přizpůsobovat. K těmto závěrům jsme došly různými technikami, přes "Maslovovu pyramidu potřeb", přes SWOT. Následovala supervize koučovaná ředitelem P-centra. Týkala se konkrétních situací, konkrétních žáků. Pod jeho vedením jsme dospěly k ujasnění cesty nejmenšího odporu při řešení situací vznikajících provokováním a nevhodných chováním. Řada řešení situací a jejich hodnocení nám byla velmi dobře známá, některé postupy nás překvapily. Školení nám otevřelo nové obzory a bylo pro nás velmi inspirující.                

 

P-centrum           

Proběhl již 1 blok bezplatného programu P-centra pro ohrožené kolektivy. Zde jsme zjistily, že práce s naším kolektivem není snadná ani pro profesionály z oblasti primární prevence. Došly jsme však k závěru, že je nutné zavádět kolektivní "sociální či adaptační hry" v době, kdy odchází co nejméně žáků ze školní družiny, po odchodu ven na hřiště či zahradu, ale až po chvíli spontánního programu žáků. Do té doby prakticky neustále probíhá řízená aktivita (přestože si mohou svoji činnost vybrat) a žáci si potřebují odpočinout, zrelaxovat. Vhodné je začít hry s menším množstvím žáků a ostatní se mohou přidávat sami.

 

Zahrada aneb pozor na kocoura 

V tomto duchu proběhla i návštěva Luftovy zahrady s programem Animánie „Zahrada aneb pozor na kocoura“ na motivy knihy Jiřího Trnky. Než jsme vstoupili do zahrady, byli jsme seznámeni s knihou Zahrada a museli jsme vymyslet heslo k otevření vrátek. Stálo nás to dost velké úsilí, ale povedlo se. Ujali se nás 4 lektoři. Žáci byli velmi nenásilnou a nenápadnou formou rozděleni do skupin a procházeli jednotlivá stanoviště v zahradě. Pobavili se se psem (hra na skleničky s vodou, rytmika, poslech), prověřili svůj postřeh a jazyk u velryby (jazykolamy, čtení pozpátku), zúčastnili se plavby po moři (tvoření vln dle počasí, lov ryb a hra na sardinky), u kocoura si vymodelovali postavičky a animovali filmy, které potom všichni shlédli. Pohádková zahrada poskytla dětem krásné prostředí a nádech tajemna. Na závěr se opravdu objevil kocour a všechny nás ze zahrady vyhnal.

Postřeh: včetně cesty jsme strávili venku 5,5 hodiny a poslední část jsme ještě absolvovali pěšky. Děti byly plné energie a dobré nálady. 

 

Chceme tvořit zdravý kolektiv bez výhrad, bez selekce. Naším cílem je zajistit žákům v oblasti prevence rizikového chování snadné zhodnocení momentální nestandartní situace, správné vyhodnocení a následné bezproblémové řešení. Chceme, aby si žáci vytvořili a zafixovali vzorec správného chování a zdravé tolerance vůči ostatním členům kolektivu. Po uskutečnění projektu "Preventivní aktivity a výchova k toleranci ve školní družině" jsme zase o kousek blíž k cíli. Děkujeme za možnost tento program uskutečnit.

 

M.Přibilová - vychovatelka

      
Design by SITMP