Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

  

   

Dotační program na podporu aktivit k technickému vzdělávání v roce 2017  

 

 

 

Na základě vyhlášení dotačního programu města Plzeň prostřednictvím OŠMT MMP na podporu aktivit k technickému vzdělávání v roce 2017 podala vychovatelka ŠD žádost o poskytnutí příspěvku 17 610,- Kč na vybavení malé pracovní dílny v prostorách školní družiny konstruktivními stavebnicemi, na vstupné pro žáky do Techmania Science center.

 

Důvod k žádosti:

ŠD má za úkol nabídnout žákům pestré volnočasové aktivity, vést je k smysluplnému využívání času, k rozšíření obzorů a zájmů, k samostatnosti. Nabízíme výtvarnou, pracovně technickou činnost s řadou technik, zpěv, vyprávění, dramatické, pohybové a další hry, práce se stavebnicemi, tvarovacími modelovacími hmotami, kvízy, hádanky, jazykolamy, stolní a deskové hry, didaktické hry…… Tato nabídka se jeví jako široká. Nesmíme však opominout, že řada žáků tráví ve školní družině každý pracovní den a často i delší než čas, který strávili vyučováním ve škole. Přičteme-li navíc, že nadpoloviční většina jsou chlapci, je nutné neustále modernizovat a rozšiřovat nabídku stavebnic a hledat další vhodné aktivity pro chlapce. Chlapci jsou hůře zabavitelní, jejich zájmy míří k výpočetní technice, které si doma užijí nadmíru. Další chlapeckou prioritou jsou pohybové aktivity, ke kterým není ŠD přizpůsobena. Denně však zařazujeme do programu pobyt venku na několika dostupných hřištích v Újezdě a to v co největší míře. Můžeme trávit čas i pohybovými aktivitami v tělocvičně školy.

V současné době je naší prioritou i vedení žáků k získávání vztahu k technickému vzdělávání. Jedná se o motivační projekt zaměřený na technické vzdělávání formou získávání zkušeností s manuální prací, posilování zejména jemné motoriky. Na tomto základě byla podána žádost o podporu. Veškerými aktivitami směřujeme současně i k předcházení rizikovému chování.  

 

Záměr:

Rády bychom zavedly odpoledne s ochotnými tatínky či dědy, kteří by se věnovali v malé dílně několika chlapcům a stavěli s nimi právě ze stavebnic Merkur a Valachia. Přidanou hodnotou bude působení mužského vzoru na žáky.

 

Současný stav:

Na realizaci původního projektu byl rozpočet stanoven na 17 610,- Kč. Podařilo se nám získat 10 000,- Kč, proto muselo dojít k úpravám projektu a snížení nákladů. I tuto částku považujeme za velký úspěch a věříme, že splní svůj účel a podpoří zájem žáků o technické vzdělávání. 

 

Za uvedenou částku jsme nakoupili:

  • vstupenky do Techmania Sciece center a expozice Vesmír pro 23 žáků (respektive 25 žáků – na každých 10 žáků 1 zdarma)

  • dřevěné stavebnice Walachia: Hrad, Chaloupka, Hospoda, Rozhledna

  • klasické kovové stavebnice Merkur: Formule, Kamion, Cross expres, Buggy, Vozidla, Železniční modely, Classic 141 modelů a Classic 217 modelů.     

     

Vzhledem k bezpečnosti dětí, udržení pozornosti a možnosti se žákům maximálně věnovat, bude v dílně se stavebnicemi pracovat současně maximálně 6-8 žáků. Rádi bychom, aby se tato aktivita opakovala co nejčastěji.

 

Závěr:

Návštěva Techmania Science center a expozice Vesmír oslovila řadu žáků a probudila zájem o pokusy, vlastní pracovní činnost a ukázala cestu k seberealizaci. Na prohlídku jsme měli 3 a půl hodiny času. Dnes již víme, že bychom zde mohli strávit aktivně i celé odpoledne.

Vhodně vybavená dílna přispívá k rozvoji samostatnosti, jemné motoriky a manuální zručnosti, slouží dobře i k regeneraci duševních sil a psychickému odpočinku žáků.

 

Děkujeme poskytovateli dotace Magistrátu města Plzně, který nám prostřednictvím OŠMT MMP poskytl finanční příspěvek na podporu naší činnosti za účelem všestranného rozvoje žáků.

 
                                                        

Miloslava Přibilová - Vychovatelka ŠD

 

 

 

 

Design by SITMP