Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Začátek školního roku

Vážení rodiče,

za pár dnů zahájíme nový školní rok. Ráda bych Vám podala několik informací ke školní    docházce, které vzešly z Manuálu MŠMT.

Těšíme se na všechny děti a škola už je připravena. Testování by mělo být pouze 3 krát:

Žáci budou testováni v termínech: 1.9, 6.9. a 9.9.

Žáci 1. třídy budou testováni 2.9., 6.9. a 9.9., abychom je nestresovali hned 1. den.

Přítomnost 3. osoby při testování je umožněna za dodržení hygienických opatření. Toto testování nebude ve třídě, ale v původním vchodu do budovy školy.

Testovaní žáci nosí roušky pouze ve společných prostorách. Žáci, kteří odmítnou testování se budou moci výuky zúčastnit za podmínky ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Žáci, kteří nemohou mít ze závažných důvodů ochranný prostředek k zakrytí dýchacích cest se musí prokázat lékařským potvrzením.

Po celou dobu pobytu dětí ve škole budou dodržována zvýšená hygienická pravidla:

-        dodržování zásad osobní hygieny

-        mytí nebo dezinfekce rukou

-        větrání učeben a ostatních prostor školy

-        zvýšený úklid a dezinfekce všech užívaných prostor

-        omezení vstupu dalších osob do budovy školy

Třídní učitelé budou od září vytipovávat žáky, kteří potřebují doučování. Doučování je hrazeno z prostředků MŠMT. Cílem doučování je zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky. Doučování není součástí povinné školní výuky a způsob výběru žáků je v kompetenci ředitelky školy. O konkrétním způsobu organizace a zařazení žáků Vás budou informovat třídní učitelé. V případě, že žák bude pro doučování vybrán a zákonný zástupce vyjádří      souhlas, je účast žáka na doučování povinná.

Vážení rodiče, děkuji Vám za skvělou spolupráci, moc si toho vážím. Věřím, že školní rok 2021/22 spolu opět zvládneme v klidu a pohodě.

Mgr. Fenclová Helena

ředitelka školy

Design by SITMP