Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Vzdálená výuka

Vážení rodiče,

 

výuka bude probíhat prostřednictvím Vaší třídní učitelky a dalších učitelek jednotlivých předmětů, které Vás kontaktují e-mailem. Žádáme proto o zpětnou vazbu Vaší třídní učitelce, zda jste e-mail obdrželi. Pokud nedostaneme odpověď, budeme Vás kontaktovat telefonicky za účelem zajištění jiné formy komunikace. 

Třídní učitel bude 2x týdně zadávat učivo e-mailem, žáci, kteří tuto možnost nemají, budou mít úkoly v tištěné podobě v boxech před školou.

Výuka se bude uskutečňovat i formou videokonferencí prostřednictvím aplikace Zoom.

Pro domácí práci žáků prosím zaveďte desky (složky, šanony apod.) pro ukládání vypracovaných úkolů. Zakládejte i úkoly, které posíláte ke kontrole jednotlivým učitelům. Cílem je vytvořit kompletní portfolio žáka, které po návratu k běžné výuce ohodnotíme. Část učiva děti zapisují do svých školních a pracovních sešitů, ty budou také součástí hodnocení.

Vážení rodiče, věříme, že situaci společnými silami zvládneme. Nechceme děti zahrnout velkým množstvím úkolů, ale prosíme Vás o spolupráci při plnění učebního plánu a při kontrole splněných úkolů. Všichni učitelé jsou připraveni ke konzultacím s Vámi. 

Naším zájmem je, aby se dětem dobře vedlo, a přejeme Všem hlavně zdraví.

Za vedení školy 

Mgr. Helena Fenclová

Design by SITMP