Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Předškolička pro budoucí prvňáčky a rodiče

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás na


        Předškoličku pro budoucí prvňáčky a rodiče


Kde: ZŠ Plzeň-Újezd
Kdy: úterý 19.3.2024 / začátek v 16,30 hodin


Chtěli bychom Vám představit naši školu rodinného typu, která se nachází v krásném a klidném prostředí v Plzni-Újezdě, Národní 1. 
Všichni učitelé se snaží co nejvíce rozvíjet nadání a schopnosti všech dětí. Zajišťují pro žáky příjemné a bezpečné klima ve škole i v moderní přístavbě školní družiny.


Nabízíme všem žákům:

 • kvalitní výuku v účelně vybavených třídách, digitální učebně s iPady, digitálním panelem, stavebnicemi  i Triangle,  počítačové učebně, ve výtvarném ateliéru, knihovně a kuchyňce

 • moderní metody výuky, skupinové a projektové vyučování

 • individuální přístup k dětem, pomoc při řešení problémů žáků

 • péči o nadané žáky i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • systematickou výuku, rozvoj fyzické zdatnosti i zdravotní cvičení v hodinách TV

 • učení v přírodě na školním hřišti i na zahradě

 • již od první třídy výuku anglického jazyka

 • výuku plavání, lyžování, školy v přírodě

 • různé odpolední zájmové kroužky

 • školní družinu s provozem od 6:30 do 16:30 hodin, která zajišťuje bohatý program v dobře vybavené herně i v přírodě

 • prostornou školní jídelnu a denně chutná jídla

 • akce pro žáky a jejich rodiče

Více informací najdete na našich webových stránkách www.zsujezdplzen.cz.
                                                          
 Těšíme se na Vás.                                                                      Vedení školy ZŠ Plzeň-Újezd

ZŠ Plzeň-Újezd

Design by SITMP