Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Organizace konce školního roku

Vážení rodiče,

dne 12.6. bylo vydáno nové mimořádné opatření, které povoluje přítomnost všech žáků ve škole za účelem vydání vysvědčení. Proto bude vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáno pro celou třídu třídní učitelkou 26.6. v době:

1. třída celá - 7:40 - 8:25 (konec vyučování)

2. třída celá - 7:50 - 8:35 (konec vyučování)

3. třída celá - 8:30 - 9:15 (konec vyučování)

4. třída celá - 8:20 - 9:05 (konec vyučování)

5. třída celá - 8:10 - 8:55 (konec vyučování)

 

Zákonní zástupci žáků, kteří nebyli přihlášení k prezenční výuce, musí podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz Soubory ke stažení).

  

Oběd bude vydáván od 9:45, pokud nepůjde žák na oběd, je třeba jej odhlásit u paní Hanzlíkové (tel: 378 028 751, e-mail: hanzlikovazd@zs22.plzen-edu.cz).

 

Další možnost vyzvednutí vysvědčení bude 29.6.2020 v době od 9:00 do 12:00 hod. u sekretářky školy žákem nebo zákonným zástupcem.

 

 

                                                                                             Mgr. Helena Fenclová

                                                                                                    ředitelka školy

 

 

 

 

 

Design by SITMP