Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Doporučení MMP

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce základní školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Děkujeme Vám za součinnost se školou při probíhajícím vzdáleném vzdělávání.

 

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a avizuje otevření základních škol k 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníků a k 25. 5. 2020 pro žáky I. stupně. Bude se ovšem jednat o mimořádný režim, kdy vláda umožňuje osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky a osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pro obě tyto skupiny žáků stanovuje jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin maximálně po 15 dětech ve skupině.  Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů. V základních školách pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě umožníme v tomto mimořádném režimu pobyt žáků ve škole, i když nepůjde o klasické vzdělávání. Rádi bychom ale snížili s ohledem na výše uvedené rizikové skupiny osob počet dětí v jednotlivých třídách, proto Vás naléhavě žádáme o zvážení nutnosti využít opětovné otevření ZŠ.

 

Bylo by pro nás pomocí, pokud byste si ještě ponechali děti v domácí péči a režimu vzdáleného vzdělávání zbývajících pět týdnů. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vaše děti základní škola fungovat až do konce června. Kdo z Vás ale může vyhovět a dítě si ponechá v domácí péči, bude mu na základě rozhodnutí města odpuštěna platba za družinu po celou tuto dobu.

 

Zaměstnanci škol, kteří doposud byli se svými dětmi v režimu OČR jsou pro chod školy důležití, proto se na ně výzva vůči rodičům neuplatní, aby mohli pomoci se zajištěním fungování škol, kde jsou zaměstnáni. 

Design by SITMP