Základní škola Plzeň - Újezd
Národní 1, Plzeň příspěvková organizace

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Kontakty

ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Helena FENCLOVÁ
+420 378 027 040
+420 724 093 936
fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY 
Mgr. Ilona PLESKAČOVÁ
+420 378 027 047
pleskacovail@zsujezd.plzen-edu.cz

Fax: +420 378 027 043
skola@zsujezd.plzen-edu.cz

Zobrazit všechny kontakty

Kde nás najdete

Mapa

Podporujeme projekty

priloha_1326744235_2_Vzor publicity cíl 172 – distanční výuka   vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO_soucasne_173-174_2022-2023

   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání   

   

   

Rodiče vítáni   Ovoce do škol

Atletika pro děti   PROSIT

Se školou na golf   Pohár vědy

Celé Česko čte dětem   Tvořivá školka 

Badatelská družina - Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020

Badatelská přírodovědná družina

V období září - prosinec 2020 je v naší škole realizován projekt Badatelská přírodovědná družina jako součást dotačního titulu Plzeňského kraje " Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2020".

Cílem projektu je vytvoření smysluplného prostředí pro naše speciální badatelské oddělení ŠD, které se zaměří na přírodovědné činnosti. Chceme vést žáky k ekologii a enviromentálnímu myšlení a obohatit jejich zájmové vzdělávání.

P očátkem září jsme důkladně seznámili žáky se školní zahradou, jejím uspořádáním a její užitečností. Věnovali jsme se sklizni dýní, pečovali jsme o kapustu růžičkovou. Vysvětlili jsme si využití pěstovaných plodin a význam následné péče o záhon po sklizni. Pozorujeme odpadávání kůry z torza ořešáku, probíhající život pod kůrou, vysvětlujeme si, k jakému procesu dochází.

Během měsíce října jsme sbírali kaštany, žaludy a jablíčka za účelem přikrmování zvířátek v zimním období. Podnikli jsme naučnou vycházku za bobrem, k řece Berounce a tamním přezimujícím zvířátkům jsme donesli vhodné krmení. Založili jsme vermikompostér se speciální násadou kalifornských žížal. Vysvětlujeme si, k čemu slouží a proč je nutné naučit se zacházet správně s bioodpadem a jak jej právě tyto žížaly dokáží přeměňovat na organické hnojivo. Věnujeme se sběru listů, určování druhů. Zabýváme se významem spadaných listů, které mají izolační a mulčovací funkce. 

Finanční příspěvek v celkové výši 10.000,- Kč jsme využili k vylepšení podmínek badatelské činnosti. Zakoupili jsme nezbytný materiál a za pomoci rodičů, pedagogů a žáků vybudovali nové vyvýšené záhony, které jsme vyplnili překartovanou zeminou z našeho školního kompostu. Záhony jsou nyní připravené na první osetí, které plánujeme na jaře. Z betonové směsi jsme vyrobili ptačí pítka ve tvaru listů a rozmístili na vhodných místech zahrady. Spřátelená organizace nám poskytla několik ptačích budek a velkokapacitní krmítko, pomohla nám také s instalací. Každý, kdo mohl, přinesl materiál, především dřevěné latě, abychom mohli vyrobit krmítka pro veverky, které začaly navštěvovat naši zahradu. Spojovací materiál jsme zakoupili z finančního příspěvku. Nářadí jsme použili z vlastních zdrojů. Na založení medonosné louky jsme zakoupili speciální směs semen. Na louce, kterou chceme založit na jaře, budeme pozorovat nejen včelky, čmeláky, ale měla by přilákat i motýly. Zakoupili jsme venkovní podsedáky ve tvaru listů, abychom mohli právě v prostředí zahrady posedět a naše získané vědomosti rozvíjet dál. Věříme, že právě pobyt venku spojený se zážitkovou pedagogikou, posílí žákům vztah k přírodě, a především k environmentálnímu myšlení.

Přestože jsme původní rozpočet na projekt Badatelské družiny měli mnohem vyšší (žádali jsme o 40.000,- Kč), dokázali jsme materiální vybavení zrealizovat za mnohem nižší náklady. Pomohla nám v tom především nezměrná spolupráce všech zúčastněných (pedagogové, rodiče, spřátelená organizace), kteří se podíleli na tvůrčích nápadech, nezištně poskytly některé materiály či hotové výrobky, a v neposlední řadě to byl věnovaný čas a vlastnoruční úsilí.

S velikým uspokojením můžeme říci, že proměna školní zahrady na badatelské přírodovědné prostředí je výrazná, podporuje učení hrou a prožitkem, rozvíjí zájem o přírodu, a především podporuje badatelskou činnost.

Přestože zhruba v polovině října došlo k uzavření škol, naše badatelská činnost přerušena nebyla. Prostřednictvím e-mailové komunikace jsme žákům zasílali náměty na vycházky ven nebo na pozorování neobyčejných jevů přímo na vlastních zahradách. Námětem bylo například, proč jsou pro přírodu odpadlé listy ze stromů životně důležité. Vysvětlujeme význam zazimování přírody. Žáci byli vybízeni k hledání přírodních pokladů ve volné přírodě, především v lese. Zaslána byla inspirace s hádankou a fotodokumentací, co lze najít na naučné stezce Zábělá (v blízkém dosahu).

V následujících zimních měsících se budeme převážně věnovat přezimujícímu ptactvu. Naše Badatelská přírodovědná družina je připravená nejen na pozorování malých opeřenců, ale i na jejich přikrmování. Chystáme se také na vycházky do lesa, kde chceme rovněž přinést zvířatům něco na zub v zimních měsících. Na to vše jsme mysleli při našich vycházkách po okolí, kde jsme sbírali především kaštany.

Tímto děkujeme poskytovateli, Plzeňskému kraji za finanční příspěvek a podporu naší činnosti. 

Za Badatelskou přírodovědnou družinu, vychovatelka ŠD, Jindřiška Müllerová.

 

 

 

 

 

  

Další fotografie naleznete zde.

 

Design by SITMP